Řeznické novinky

Skip Navigation Links

Projekt FVE 97 kWp Řeznictví Sloupnice

Projekt
FVE 97 kWp ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0007536
je spolufinancován Evropskou unií.


Projektem dojde k instalaci fotovoltaického systému pro vlastní spotřebu žadatele, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie v rámci výkonu podnikatelské činnosti. Cílem projektu je snížení nákladů na nákup el. energie prostřednictvím instalace vlastního zdroje a navýšení výroby el. energie z obnovitelných zdrojů v rámci ČR.
Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.