Jaký je původ našeho masa?

Skip Navigation Links

Jaký je původ našeho masa?

O původu skotu a vepřů víme opravdu vše. U nás ve společnosti máme jednu z důležitých zásad:
dodávat kvalitní, vždy čerstvé a poctivé maso z našeho regionu.

Veškeré chovy naší mateřské společnosti jsou koncipovány dle standardů a zásad welfare
Welfare zahrnuje péči o zdraví zvířat a jejich přirozené podmínky, dále mimo jiné i péči o pozitivní emoční stav
chovaného zvířete.  Welfare chovy našich farem od začátku tvoříme jako soubor výborných životních podmínek pro zvířata.
Jen takové chovy zaručují vynikající životní pohodu zvířat, která se následně
pozitivně odráží v kvalitě masa. 

 

Vepřové

Surovinovou základnu jatečních prasat pro naši porážku tvoří pouze dva regionální dodavatelé,
a to naše mateřská společnost Zemědělské družstvo Sloupnice a Zevas Vraclav a. s.
Veškerá produkce vepřového masa je tak nejen českého původu,
ale i výhradně regionálního původu z Pardubického kraje.

Znamená to, že začínáme již od narozených selat masné linie genetiky PIETREIN z farmy v Jezbořicích,
jejichž výkrm pak pokračuje přímo na farmách ve Sloupnici a Litětinách. Veškeré chovy a zvířata,
která jsou nám později vstupní surovinou, máme pod kontrolou a v dojezdové vzdálenosti
od našeho zpracovatelského závodu od 1,5 km do 35 km.

Naše vepřové se narodilo, vyrostlo a bylo zpracováno výhradně v našem regionu,
čím je také tento náš region podporován: 
rozvoj zemědělství, využití půdy a pracovní síly v místě, kde žijeme. 

Z tohoto důvodu naše vepřové maso dodáváme pod značkou Prase, které znáte“.

 

Hovězí

Stejná situace je i u hovězího masa dodávaného naším řeznictvím. Největším dodavatelem
hovězího skotu je opět Zemědělské družstvo Sloupnice, mezi další dodavatele patří Zevas Vraclav, ZD Růžový palouček,
ZD Dolní Újezd a v neposlední řadě místní zemědělci a drobnochovatelé,
se kterými máme již dlouholeté dodavatelské vztahy.

Kvalitativně nadstandardní jsou dodávky mladých masných býků z Vlkova, Mostku u Chocně, České Třebové
a z dalších lokalit volného pastevního odchovu čistě z oblasti Podorlicka.

Mezi našimi dodavateli jsou také ti, kteří obdrželi certifikát BIO chovu hovězího skotu.
Přijímáme jedině ta zvířata, která se narodila v ČR a vyrostla v našem regionu.

 

Kvalitu poznáte podle chuti.