Řeznické novinky

Skip Navigation Links

Projekt Pořízení řeznických strojů

Investice do pořízení nového moderního vybavení, konkrétně výkonnější pásové pily, nové stahovačky kůží a smažící pánve doplnila dosud chybějící a nahradila stávající technologii, která přispěje k dodávání na trh co nejkvalitnějších masných výrobků a v maximální možné míře zefektivní jejich výrobu a proces zpracování. 

Jedná se o podporu projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Litomyšlsko.

 

Projekt 
POŘÍZENÍ ŘEZNICKÝCH STROJŮ
je spolufinancován Evropskou unií.

Hlavním cílem projektu bylo pořízení nového moderního strojního vybavení, které odpovídá současné legislativě a umožňuje dosahovat požadované kvality výrobků.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova