Co je A2 mléko

Skip Navigation Links

Co je A2 mléko

A2 mléko z naší mlékárny v Řetové

Naším cílem je dodávat na Váš stůl mléko co nejčerstvější a co nejméně zpracované, proto neprovádíme standardizaci ani homogenizaci. Po nadojení mléko pouze šetrně pasterujeme, ručně plníme a balíme.

Chceme Vám umožnit vychutnat si mléko v jeho nejpřirozenější podobě, proto jsme se rozhodli nabídnout vám jako jedni z prvních A2 mléko, původní variantu mléka, která je mnohými konzumenty považována za lépe stravitelnou.

Všechny naše mléčné výrobky z certifikovaného A2 mléka zakoupíte v prodejnách Řeznictví Sloupnice a v prodejním okénku naší minimlékárny v Řetové.

 

A2 mléko = návrat ke kořenům

Před 10 000 lety dávaly všechny krávy A2 mléko. Je to původní varianta mléka, kterou nalezneme u koz, ovcí, také mateřské mléko je typu A2.  Před několika tisíci lety však u některé populace krav v severní Evropě došlo k náhodné přeměně na A1 mléko. Při následném šlechtění na vysokou produkci mléka se tento nový typ A1 mléka rozšířil a dnes u vysoko produkčních plemen převažuje. Z Evropy se tato plemena dostala do Ameriky, Austrálie, na Nový Zéland a později i do některých částí Asie, proto zde krávy produkují převážně A1 mléko. Plemena krav, která byla izolována, např. Guernseyský a Jerseyský skot na ostrovech Lamanšského průlivu, nebo nebyla intenzivně šlechtěna, např.  krávy Masajů či indický zebu, poskytují stále převážně původní variantu mléka – A2 mléko.

Rozdíl mezi původním a moderním skotem (krávami)

Foto: https://www. unsplash.com/

 

A2A2 kráva = A2 mléko

To, jaký typ mléka jednotlivá kráva dává, je geneticky podmíněno stejně jako třeba barva srsti. Každý znak nebo vlastnost je u zvířat i lidí dán 2 kopiemi jednoho genu, které se v buňce vyskytují současně. Původně byly obě kopie genu stejné, říkáme, že dojnice byly genotypově A2A2, a všechny krávy dávaly A2 mléko. Časem se však objevila nová varianta genu A1. Dnes tedy každá kráva může mít buď obě kopie tohoto genu stejné (A2A2 či A1A1) nebo její genetická informace obsahuje obě varianty (A2A1). Konvenční mléko je tedy většinou směsí A1 a A2 mléka, bývá označováno jako A1 mléko. Pouze krávy s genotypem A2A2 dávají A2 mléko. Genotyp zvířete je možné určit jen pomocí genetického testu. Nemusíte se však obávat o pohodu našich krav, pro provedení testu stačí pár šetrně odebraných chlupů z ocasu. Pro potřeby mlékárny máme stádo krav, které mají potvrzený genotyp A2A2, a proto produkují pouze A2 mléko.

Schéma: Autor

A2 mléko = A2 beta-kasein

Pojďte se s námi ponořit do mléka trochu hlouběji a objevte s námi, v čem spočívá rozdíl mezi A1 a A2 mlékem. Jednou z hlavních složek mléka jsou bílkoviny neboli proteiny

Dělení mléčných proteinůNejvětší podíl mléčných proteinů tvoří kaseiny, které se dále dle svých vlastností rozdělují na čtyři hlavní skupiny: alfaS1, alfaS2, beta a kappa kaseiny.  Beta-kaseiny zaujímají 30 % z celkového množství mléčných proteinů. Mohou se nacházet v několika variantách, ale nejčastěji se vyskytuje A1 a A2 beta‑kasein. A jak již určitě správně tušíte, rozdíl mezi A1 a A2 mlékem je dán typem beta-kaseinu, podle kterého je odvozen i název mléka, A2 mléko obsahuje pouze A2 beta-kasein.

Schéma: Autor, zdroj: www.vectorstock.com/free-vectors

 

Rozdíl mezi A1 a A2 mlékem = rozdíl mezi A1 a A2 beta-kaseinem

A jak se tedy liší A1 a A2 beta-kasein? Méně, než byste čekali, avšak i malý rozdíl může ovlivnit, jak seRozdil v betakaseinech budete cítit poté, co si dopřejete sklenici mléka. Beta-kaseiny jsou proteiny a stejně jako všechny proteiny jsou tvořeny řetězcem aminokyselin. Protein si proto můžete představit jako korálky navlečené na šňůrce, kde jednotlivé korálky přestavují aminokyseliny. Beta-kaseiny A1 a A2 mají takových korálků 209, z nichž 208 je naprosto identických. Pouze korálek na pozici 67 se u beta-kaseinů A1 a A2 liší. A to je právě to místo, kde před několika tisíci lety došlo ke změně. U původní varianty beta-kaseinu A2 byla aminokyselina prolin na pozici 67 nahrazena histidinem a vznikl A1 beta-kasein.

Obrázek: Upraveno podle A2 Milk Company

Také si říkáte, proč je A2 beta-kasein označován jako číslo 2, přestože se jedná o původní variantu? Odpověď je jednoduchá, vědecké objevy totiž často nepostupují ve stejném pořadí jako příroda. A1 beta‑kasein byl objeven jako první (koneckonců se u moderních plemen vyskytuje ve zhruba stejném množství jako A2 beta-kasein) a teprve později se zjistilo, že A2 beta-kasein je původní varianta.

 

A2 beta-kasein = jiný způsob trávení oproti A1 beta-kaseinu

Podívejme se nyní, jak moc může záměna jedné aminokyseliny, jednoho korálku na šňůrce, ovlivnit, co se odehrává v našem těle. Beta-kaseiny jsou v trávicím traktu rozloženy na menší kousky pomocí trávicích enzymů. Ovšem enzymy proteiny nerozdělují kdekoliv v jejich řetězci. Pro rozpoznání místa štěpení enzymy potřebují určité pořadí několika aminokyselin a pokud se v této sekvenci změní i jen jedna aminokyselina, enzym toto místo již nemusí rozpoznat a protein není rozštěpen. To platí také pro elastázu, jeden z enzymů, které se podílejí na trávení beta-kaseinů. Elastáza není schopna štěpit A2 beta-kasein, ale díky záměně prolinu za histidin atakuje A1 beta-kasein a dojde k uvolnění kousku proteinu o délce 7 aminokyselin, který se nazývá beta-kasomorfin-7. Nemůžeme sice tvrdit, že A2 mléko neobsahuje žádný beta-kasomorfin-7, protože i elastáza se někdy splete, ale jeho koncentrace je mnohonásobně nižší než u A1 mléka.

Obrázek: Upraveno podle Pal et al. (2015)

 

A2 mléko = konec nepříjemných pocitů po sklence mléka

Jistě se teď správně ptáte, jak může beta-kasomorfin-7 ovlivnit, jak se cítíme po konzumaci mléka. V zažívacím traktu a nervové soustavě se nacházejí opioidní receptory, na které se mohou vázat tělu vlastní signální molekuly a tím regulovat např. vnímání bolesti, poznávací schopnosti, imunitní odpověď, produkci hormonů nebo činnost trávicí soustavy. Tyto receptory mohou být ovlivněny i působením opiátů (morfinu), díky čemuž dostaly své jméno. Beta-kasomorfin-7 se také váže na opioidní receptory. Může tak narušovat některé procesy probíhající při trávení A1 mléka a u citlivých jedinců způsobovat určité nepohodlí v břišní krajině.

Schéma: Autor

Výše uvedené potíže s trávením však byly popsány pouze po konzumaci A1 mléka, které obsahuje vysoké hladiny beta-kasomorfinu-7. U A2 mléka žádná spojitost s poruchami trávení nebyla zaznamenána.  I lidé, které trápily zažívací obtíže po konzumaci mléka, popisovali po přechodu na A2 mléko zmírnění těchto obtíží či dokonce jejich úplné vymizení. Vyhýbáte se i Vy konzumaci mléka, protože se po něm necítíte dobře, přestože nemáte potvrzenou laktózovou intoleranci nebo alergii na mléčnou bílkovinu?  Za Vašimi potížemi může stát právě beta‑kasomorfin-7, který se nachází v A1 mléce. Vyzkoušejte A2 mléko a třeba si mléko znovu oblíbíte.

Výčet negativních účinků beta-kasomorfinu-7 by nebyl kompletní, kdybychom nezmínili jeho možnou spojitost s některými civilizačními chorobami.  Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve své zprávě z roku 2009 neshledal souvislost mezi konzumací beta-kasomorfinu-7 a vznikem některých civilizačních onemocnění jako dostatečně prokázanou. Nicméně se objevuje stále větší počet vědeckých studií, které udávají konzumaci konvenčního mléka jako jeden z možných faktorů, které mohou u predisponovaných jedinců přispívat ke vzniku některých onemocnění jako je ateroskleróza, diabetes, onemocnění srdce nebo nervové soustavy. Tato oblast působení beta-kasomorfinu-7 však vyžaduje další výzkum.

 

Naše A2 mléko = certifikované A2 mléko

Jak poznáte, že si domů odnášíte opravdu A2 mléko, které obsahuje pouze A2 beta-kaseiny?Certifikační značka pro A2 mléko Hledejte na obalech certifikační značku. Tato značka zaručuje, že všechny dojnice ve stádě, od kterých je získáváno mléko pro naši mlékárnu, prošly genetickým testováním a produkují pouze A2 beta-kasein. Certifikace dále zajišťuje, že se získané A2 mléko nesetká s A1 mlékem. A2 mléko musí být nadojeno, dopraveno a uskladněno odděleně od A1 mléka. Naše mléčná farma všechny tyto podmínky splnila, a tak můžeme konstatovat, že naše A2 mléko je certifikované A2 mléko a obsahuje pouze A2 beta-kaseiny.

 

A2 mléko = alternativa ke konvenčnímu mléku

A2 mléko bylo uvedeno na trh v Austrálii a Novém Zélandu již před téměř 20 lety a dnes se ho v tamních obchodech prodá více než mléka v kvalitě bio. A2 mléko, jehož popularita roste celosvětově, dobývá další trhy. Je vyhledáváno zákazníky v USA, Velké Británii, Nizozemí, Německu, Rakousku, i v dalších evropských zemích se objevují především malé farmy nabízející A2 mléko.

A nyní Vám i Mlékárna Řetová (ZD Sloupnice) přináší A2 mléko na Váš stůl. Věříme totiž, že má smysl nabízet A2 mléko jako alternativu konvenčního mléka, která může přinést mnohé benefity nejen lidem citlivým na mléko. Věříme, že každý by měl mít možnost najít si v nabídce mlék to, které mu bude nejvíce vyhovovat. Anebo si prostě jen vychutnejte sklenici našeho lahodného mléka až do dna.

 

Informace pro tento článek byly čerpány z těchto vědeckých pramenů:

A1 and A2 Bovine Milk, the Risk of Beta-casomorphin-7 and Its Possible Effects on Human Health: (I) A1 and A2 Milk and the Risk of Beta-casomorphin-7
Şahin Ö, Boztepe S, Aytekin İ . Selcuk J Agr Food Sci, (2018).
doi: 10.15316/SJAFS.2018.146.

A1-and A2-Milk and Their Effect on Human Health.
Kaskous, Shehadeh. Journal of Food Engineering and Technology (2020).
https://doi.org/10.32732/jfet.2020.9.1.15

A1 beta-casein milk protein and other environmental pre-disposing factors for type 1 diabetes.
Chia JSJ, McRae JL, Kukuljan S, Woodford K, Elliott RB, Swinburn B, Dwyer KM. Nutr Diabetes (2017).
doi: 10.1038/nutd.2017.16.

A Comprehensive Evaluation of the Impact of Bovine Milk Containing Different Beta-Casein Profiles on Gut Health of Ageing Mice.
Guantario B, Giribaldi M, Devirgiliis C, Finamore A, Colombino E, Capucchio MT, Evangelista R, Motta V, Zinno P, Cirrincione S, Antoniazzi S, Cavallarin L, Roselli M. Nutrients (2020).
doi: 10.3390/nu12072147.

A Single Meal of Milk Containing A2 Β-Casein Causes Fewer Symptoms and Lower Gas Production than Milk Containing Both A1 and A2 Β-Casein Among Lactose Intolerant Individuals
Ramakrishnan, M. Curr Dev Nutr. (2020).
doi: 10.1093/cdn/nzaa052_041.

β-Casomorphin: A complete health perspective.
Thiruvengadam M, Venkidasamy B, Thirupathi P, Chung IM, Subramanian UFood Chem. (2021).
doi: 10.1016/j.foodchem.2020.127765.

Beneficial Effects of Milk Having A2 β-Casein Protein: Myth or Reality?
Kay SS, Delgado S, Mittal J, Eshraghi RS, Mittal R, Eshraghi AA. J Nutr. (2021).
doi: 10.1093/jn/nxaa454.

Effects of Conventional Milk Versus Milk Containing Only A2 β-Casein on Digestion in Chinese Children: A Randomized Study.
Sheng X, Li Z, Ni J, Yelland G. J Pediatr Gastroenterol Nutr. (2019).
doi: 10.1097/MPG.0000000000002437.

Effects of cow's milk beta-casein variants on symptoms of milk intolerance in Chinese adults: a multicentre, randomised controlled study
He M, Sun J, Jiang ZQ, Yang YX. Nutr J. (2017).
doi: 10.1186/s12937-017-0275-0.

Effects of milk containing only A2 beta casein versus milk containing both A1 and A2 beta casein proteins on gastrointestinal physiology, symptoms of discomfort, and cognitive behavior of people with self-reported intolerance to traditional cows' milk.
Jianqin S, Leiming X, Lu X, Yelland GW, Ni J, Clarke AJ Nutr J. (2016).
doi: 10.1186/s12937-016-0147-z.

Milk Intolerance, Beta-Casein and Lactose.
Pal S, Woodford K, Kukuljan S, Ho S. Nutrients. (2015).
doi: 10.3390/nu7095339.

Review of the potential health impact of β-casomorphins and related peptides
EFSA Scientific Report, EFSA Journal (2009).
Doi: 10.2903/j.efsa.2009.231r.